Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR :

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde Mersin İli ve ilçelerine tahliyesi yapılmış ihtiyaç sahibi depremzede vatandaşlarımıza yapılacak olan yardımlara ilişkin olarak imzalanmıştır

A-SATICI :Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş

Adresi : İstiklal Cad. Kırmızı Lacivert İşhanı B Blok K:4 N:51 Akdeniz/Mersin

Telefon :  (0324) 237 49 53        

Faks : (0324) 233 24 26

E-mail : info@denizkiziturizmas.com

Mersis No :0291083417600012  /  Uray Vergi Dairesi:2910834176

B-ALICI :

Ad Soyad / Ünvan :

TC Kimlik Numarası :

Adres :

Telefon : 

E-mail : 

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

06.02.2023 günü meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit edilen deprem nedeniyle Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana başta olmak üzere çevre illerde can kayıpları ve yaralanmalar ile maddi hasarlar meydana gelmesi sebebi ile Mersin tahliyesi yapılan depremzedelerimizin yanında olmak gayesi ile ALICI’nın SATICI’ya ait birizberaberiz.org İnternet sitesinden siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve ürünlerin depremzedelere teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 GENEL HÜKÜMLER :

3.1 ALICI, birizberaberiz.org internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından tespit edilen Mersin İline yerleşen depremzedelerin adreslerini, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

ALICI; bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’NİN kabulü ile alıcı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi depremzedeler adreslerine , siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

3.2-ALICI ;Elektronik ortamda almış olduğu ürün veya ürünlerin SATICI tarafından yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilmiş ve edilecek olan ihtiyaç sahibi depremzedelerin adreslerine teslim edileceğini kabul etmiş olup  SATICI tarafından da satış işlemi akabinde tespit edilen ihtiyaç sahibi depremzede adreslerine ürünlerin  teslimat bilgilerini  SMS, Mail vb iletişim araçları ile ALICIYA  teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) iş günü içerisinde geri bildirim yapmayı kabul etmiş sayılacaktır. 

3.3- Sözleşme konusu ürün, sipariş tarihinden itibaren 14 (ondört) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın kabulünde olan ihtiyaç sahibi depremzedelerin bulunduğu yerlerin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti aksi belirtilmedikçe ALICI tarafından karşılanacak olup siparişine ilişkin faturasına “Gönderim Ücreti” adı altında yansıtılacaktır.

3.4-Kargo firmasının, ürünü ALICI’nın kabulünde olan ihtiyaç sahibi depremzedelere teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ihtiyaç sahibi depremzedeye teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

3.5- SATICI, sözleşme konusu ürünün taze, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur.

3.6-SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirerek stoklarında bulunması halinde ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürünü ihtiyaç sahibi depremzedelere teslim edebilecektir.

3.7- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

3.8-SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI’nın siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür.

3.9-ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır

3.10- ALICI’nın cayma hakkı kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya de bir kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

MADDE 4 – CAYMA HAKKI :

4.1- ALICI’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin satıcı tarafından almış olduğu ürünün taahhüt edilen 14 günlük süre içerisinde yardım yapılacak olan depremzedelere ulaştığına dair herhangi bir bilgi dönüşü teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ içerisinde satıcı tarafından yapılmaması halinde cayma hakkını kullanacak olup satın aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren SATICI’nın mal bedelinin iade edilmesini SATICI taahhüt eder. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler SATICI’ya ait ve yukarıda belirtilen SATICI iletişim bilgileri kanalı ile gönderilebilecektir.

4.2-ALICI tarafından ürünün depremzedeye ulaştırılması taahhüt edilen 14 (on dört) günlük süre içerisinde ALICININ iletişim bilgilerine yazılı ve somut bir mücbir sebep gösterilmesi halinde ALICININ CAYMA HAKKI olup yapmış olduğu ödeme yapılan ödeme kanalı ile ALICI tarafından 3 -5 İş günü içerisinde iadesi gerçekleştirilecektir.

4.3-ALICI tarafından satın alınan ürünün depremzedelere ulaşması ve ürünün ulaştığına dair bilgi mesajı gönderilmesine rağmen yardımdan vazgeçmesini 14 (ondört) gün içinde bildirmesine rağmen SATICI tarafından alınan ücret geri iade edilmez.

4.4-ALICI tarafından ALICI’ya verilen iletişim bilgilerinin eksikliği sebebi ile yardım bildirimi hakkında bilgi verilmediği gerekçesi ile sözleşmeden cayma hakkı bulunmamaktadır. İletişim bilgileri eksikliğinden doğan iletişimden kaynaklı problemler ile GSM Operatörlerinin ve mail sıkıntılarından ALICI sorumlu olmayacaktır.

MADDE 5-GİZLİLİK :

ALICI tarafından yapılan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince kurumumuz nezdinde bulunan kişisel verileriniz bağlı bulunduğumuz kanun, sair kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlarla; vatandaşlara sunulmakta olan hizmetlerin yürütülmesi amacıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi ile; bağlı bulunan kanunlar kapsamında üniversiteler, kamu kurumları ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet alınan üçüncü taraflara, yardım yapılacak olan depremzedelerle yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabileceğini bu hususlar dışında alınan ürün ve ürünün depremzedelere yardım amaçlı teslimi hakkında diğer üçüncü kişiler ve kurumlara karşın gizli tutulacağı SATICI tarafından bu hususta hassasiyetle ve özenle davranacağını taahhüt etmektedir. Aksi halde ALICI tarafından işbu sözleşmesi fesih etme ve sözleşmeden cayma hakkı gizlidir.

MADDE 6 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :

Bu Sözleşme’den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI ve ALICI (YARDIM YAPAN TÜKETİCİ) kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68inci maddesinde belirtilen parasal sınırlar dâhilinde ALICI (TÜKETİCİ)’nın ürünleri satın aldığı Mersin İli veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin onaylanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 7 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI :

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 8 – YÜRÜRLÜK :

8 (SEKİZ ) maddeden ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

SATICI

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DENİZKIZI TURİZM A.Ş.

ALICI

Shopping Cart
Scroll to Top